Leden 2016

"Divocí" koně - poklad nebo zhouba?

28. ledna 2016 v 22:24 | správce |  Články faktů
Dlouho se váhalo o tom, zda vydat tento článek a dlouho se čekalo na svolení. Nu což, svoleno bylo. Na tuto problematiku jsem článek zatím ještě neviděla, snad i proto, že většina lidí žije s vědomím, že mustangové jsou divocí koně a do volné přírody patří. Čekala jsem, jestli se o jejich reálné povaze někde dočtu víc, ale krom knih a encyklopedií se tím průměrný člověk zřejmě příliš nezabývá. Je toto snad první článek svého druhu?

Ask.fm - myslíš, že by Americký i Australský mustang měl být chráněným tvorem, nebo jsi spíše pro jeho vyhubení?


Kdybychom měli brát v potaz dvojí volbu CHRÁNĚNÝ - VYHUBENÝ, pak u Australského Brumbyho jsem jednoznačně pro jeho vyhubení, u Amerického Mustanga je to spekulativní (momentálně je počítán mezi chráněné druhy), ale spíše bych se také přiklonila k vyhubení.

Ask.fm - prosinec 2015/leden 2016

28. ledna 2016 v 22:07 | správce |  Ask.fm - odpovědi

Se zpožděním uveřejňuji odpovědi k otázkám na portálu ask.fm:

Chyby, které dělají (ne)ochránci přírody

21. ledna 2016 v 18:53 | správce |  Téma týdne
Chybovat je lidské a zcela přirozené. Bez chybování bychom se nikdy nevyvunuli, nikdy se nenarodili a nemohli přežít. Chyby jsou to, co nás učí a posouvá. Ale jsou chyby, které nemají negativní dpady jen na nás samotné a jednu nebo dvě osoby vedle nás (jako bývá např. chybování ve vztazích), ale jsou globálního rozsahu a jsou daleko ničivější jak pro nás, tak pro zbytek světa.
Nebudu zde vyjmenovávat všechny globální problémy, ale budu se věnovat chybám, kterých se dopouští málo zkušení, zejména mladí ochránci přírody (a kterých jsem se dopouštěla i já - stydím se za to do dneška) a o kterých by měl vědět každý, kdo o ochraně přírody uvažoval nebo se v ní chce angažovat.

Pozastavení funkce

3. ledna 2016 v 17:01 | správce |  Aktuálně
Start do roku 2016 se neukázal jako zrovna dvakrát příznivý. Aktuálně čelí web a jeho správce vlně kritiky (zejména kvůli kontrovérzním článkům, se kterými tito lidé nesouhlasí a nebojí se to dát pěkně najevo) a než se vše vyřeší, web bude pozastaven.

Je normální, že většina lidí se zdejšími články nesouhlasí, nicméně když se svalí více než 20 případů nadávání, výhružek smrtí a výzev k sebevraždě během dvou dnů a to vše pouze na jediného člověka, je to skličující a demotivující záležitost, která zpomaluje další přispívání.

Nelze dopředu říct, jak dlouho bude web pozastaven, zda-li týden, dva týdny, měsíc nebo déle. O změně stavu budete včas informováni v této rubrice.

správce, 16 let