Ekoteroristé (nejen) na internetu

23. března 2016 v 18:35 | správce |  Projekty
Kontrovérzní, agresivní, pošetilý, nespravedlivý, absurdní, nebezpečný a bohužel také nesmírně moderní - ekoterorismus. Snad každý se s ním (nebo aspoň s jeho lehčí formou) již někdy setkal osobně a každý z nás o něm určitě slyšel.

[Tento článek pojednává o ekoterorismu, též environmentálním terorismu a jeho dělení z pohledu autora článku a přináší úvahu a osobní poznatky týkající se této problématatiky. Článek není zaměřen na historické pozadí ekoterorismu ani jeho konkrétní následovatele či organizace.]

Za ekoterorismus by se dalo označit chování, jehož motivem je nějaký ekologický problém (nejčastěji práva zvířat - produkce živočišných potravin, kožešinový průmysl, množírny domácích mazlíčků apod.) a které nějakým způsobem (fyzickým nebo mentálním) ohrožuje nebo přímo poškozuje druhé osoby nebo jejich majetek. Představuje vlastně totéž jako náboženský nebo rasistický terorismus, akorát zde je měřítkem práv nějaký ekologický, zejména tedy propagační záměr ukázat-vyděsit-vyburcovat.


"Těžká forma ekoterorismu"

Za již těžkou a vskutku trestuhodnou formu ekoterorismu lze považovat např. neoprávněná vloupání do cizích objektů (např. útulků, farem) a následné poškození, odcizení věcí nebo živých zvířat, často také vypuštění zvířat mimo stáje/ohrady/ubikace. V ČR můžeme pamatovat útoky vůči společnosti Biotest provádějící výzkumy na zvířatech, zničení pole s geneticky upravenou kukuřicí, zalepování zámků u řeznictví, přemalovávání cirkusových plakátů apod.

Příklad: http://higurashi-tym-cikady.blog.cz/1508/aktiviste-za-prava-zvirat

Tito aktivisté již přímo porušují zákony České Republiky, pořušují práva druhých lidí a svým počínáním navíc většinou poškodí i ono zvířectvo, kterému se tak zoufale snaží pomoci. Odporné vandalství, které navíc snadno vyvrcholí i v útok na jiné osoby, vyhrožování, vydírání apod. O to horší činí situaci fakt, že důvody bývají často velice pošetilé, nelogické, aktivisty žene falešná domněnka nebo křivé svědectví a k útoku není ani pro ochránce zvířat žádný důvod.

Ekoteroristická organizace A.L.F. (Animal Liberation Front) po nájezdu v Cambridge v roce 1990. Tato skupina působí aktivistická vloupání a únosy zvířat i v ČR.

"Lehká forma ekoterorismu"

Za lehkou formu bychom mohli považovat nejen přímou propagaci ekoterorismu, ekoteroristických skupin a projevování sympatie vůči nim nebo nějakým ekoteroristickým zločinům, ale také nenávistné zprávy, poznámky a komentáře na internetu, zejména sociálních sítích, které propagují násilí vůči lidem nebo jistým skupinám lidí, jejich zabíjení, týrání, také urážky, vydírání, vyhrožování (což je i v rozporu se zákonem). Tyto většinou krátké komentáře a zprávy, tzv. "hate", sice vypadají jako nevinná legrace a podání názoru, ale mohou mít na jiné osoby děsivé následky, jejich obsah může lehce porušit zákon a lidé, kteří jsou zprostředkovateli těchto textů, zkrátka jasně a zřetelně vykazují známky ekoteroristického chování, agresivity a nenávisti.

Příklady:
Vyhrožování, nadávky, pobízení k týrání a zabíjení lidí, pošetilé argumenty upírající lidem jejich právo na život, sadistické choutky, libování si v těchto agresivních, násilných představách a činech. Typické ekoteroristické sklony - ale co má tohle společného o ochranou zvířat/přírody/životního prostředí?

Dopady ekoterorismu

Na společnost - Společnost je ekoterorismem poškozován snad ještě více než přírroda samotná. Lidé, kteří jsou ekoteroristicky smýšlejícími lidmi napadáni, ať už na internetu nebo přímo fyzicky (viz. vloupání na kožešinové farmy), jsou vystaveni stresu a mohou mít i trvalé psychické následky právě tak jako člověk šikanovaný, vydíraný nebo diskriminovaný. Společnost jakožto celek má díky ekoteroristům strach ze skutečných ochránců přírody, kteří se snaží nalézt nenásilné a kompromisní řešení, které by se zamlouvao všem, vyřešit situaci demokraticky a politicky - aby neutrpěla ani příroda, ani společnost a ani lidská důstojnost. Ekoteroristé dělají špatnou pověst skutečným ochráncům, ve svém názoru nekonfliktním a racionálně uvažujícím lidem, které pak společnost nepřijímá, neposlouchá a bojí se jich (bohužel jde i o začarovaný kruh - lidé, kteří byli pronásledováni a odmítáni jako ochránci přírody mají po takové zkušenosti jisté sklony k radikalizaci).

Svým způsobem je to stejné jako aktuální problémy muslimů a islamistů. Kvůli islamistům Evropská společnost začíná ve velkém pohrdat muslimy včetně tolerantních a nenásilných věřících, kteří se cítí být nespravedlivě souzeni a diskriminováni a zejména mladí muslimové tak mají daleko větší sklony k radikalizaci a odchodu na Blízký Východ, protože chtějí "bránit" to, za co je ostatní lidé neprávem trestali.

Na přírodu - Dopady na přírodu, na domácí zvířata i na životní prostředí jsou úměrné škodám, které utrpí společnost. Dá se říci, že vlivem ekoterorismu ztrácí ostatní společnost o ochranu přírody zájem, neboť ji považují za teroristické zlo nebo jen hloupý hejtovací koníček neinteligentních a náctiletých užitavelů sociálních sítí. A co se tolik bráněných domácích zvířat týče, nejsou na tom o nic lépe. Člověk si přirozeně vytváří negativní postoj a vztah ke tvoru, kvůli kterému musí poslouchat nadávky rádoby "ochránců zvířat", které si anvíc vůbec nijak nezaslouží. I když se ekoteroristické komunity snaží ve společnosti vzbudt vztek nad špatným zacházením se zvířaty, to jediné, co může vzbudit, je vztek na zvířata obecně a nulovou ochotu zabránit jejich týrání (což je zcela protikladný efekt toho, o co se ekoteroristé tolik snaží). Pozitivní výsledek není absolutně žádný.

Ekoterorismus v žádném případě není řešením ekologických ani morálních problémů a prohřešků lidstva! Tyto problémy vyžadují racionální a systematické řešení, ne teror! Aktivismus je protizákonný, protiprávní a NEPŘINÁŠÍ ŽÁDNÝ POZITIVNÍ DŮSLEDEK na ekologické dění ve světě!

Proč se (zejména mladí) lidé radikalizují?


Je vícero způsobů, jak se člověk může radikalizovat a stát se ekoteroristou, ať už těžkým nebo lehkým. Zde si popíšeme dva nejrozšířenější:

1. způsob - přes ochranu přírody
Ve výše uvedeném příkladu s radikalizací muslimů bylo zmíněno, že těmito lidmi bylo pohrdáno a společnost se na ně dívala nepřátelsky, ačkoli si to od ní nezasloužili a zoufalství z odstrčení a uzavření se spolu se vztekem a zášti vůči společnosti poměrně rychle veústilo v radikalizaci. S ekoteroristy 1. způsobu je to stejné. Jde o původní ochránce přírody. Nikdy nekomu neublížili, ekologické problémy i problematiku práv zvířat se vždy snažili řešit mírumilovně, důstojně vůči opozici a nalézt kompromisní řešení pro všechny.
Nicméně společnost (nebo aspoň lidé okolo nich) je v roli ochránce přírody odmítli, zavrhli nebo je přímo neprávem označili za ekoteroristy a odmítli jim věnovat pozornost. Těmto zpravidla mladým a dosud silným lidem postupně dochází trpělivost, narůstá v nich vztek a nenávist vůči lidem a pak už stačí jen velmi málo, aby se stali ekoteroristy. Někdy to začíná hejtováním na internetu a potom přejde v přímý aktivismus, jindy člověk vstoupí do aktivistické skupiny a páchá to samé za pomci ostatních ekoteroristů.

2. způsob - nenávist od mládí
Děti objevují svět jak rostou a vyvíjí se v dospělé a smýšlející lidi. Tento způsob se týká zejména dívek, mezi kterými je daleko více citlivých (až zvrhlých) milovníků zvířat. Dokud jsou tyto děti malé, vidí svět krásný a růžový, ale jak rostou, začíná jim docházet krutá realita, která se jich může velmi hluboce dotknout.

Příklad 1 - Když bylo dítě malé, maso na talíři mu vůbec neevokovalo smrt a týrání zvířat. Ale když trochu vyrostlo a zpoznalo, že zvířata jsou kvůli masné (i mléčné a vaječné) produkci týrána, žijí v otřesných podmínkách a umírají dlouhou a brutální smrtí, velice jej to zarmoutilo a stalo se veganem/vegetariánem. Respektive, snažilo se o to. Mladý člověk se snažil šířit osvětu u rodičů, ve škole, ale zůstalo ignorováno, ve svých 12ti letech tomu přece nemůže rozumět. Nulová podpora, nulový zájem ze strany rodiny i společnosti. V 15ti letech je už mladík vzpurný a zatvrzelý vegan, který se snaží přesvědčit okolí o veliké chybě, ale marně. Sílí vztek, sílí zoufalství, sílí nenávist vůči těm "sobeckým masožravým zrůdám, co podporují vraždy, aby mohly jíst pro vživu člověka naprosto nepotřebné maso mrtvých zvířat". Rozzuřenost pak přerůstá v lehký ekoterorismus a následně může vyústit až v násilný aktivismus. Prakticky stejný efekt jako v 1. způsobu, jenže aplikován již na malém dítěti, ze kterého ekoterorista doslova vyroste.

Příklad 2 - Holčička, která odjakživa miluje všechna možná zvířátka, hlavně pejsky a kočičky, se v 10ti letech naučila používat počítač a jednou si na googlu hledala obrázky šťěňátka, když tu najednou - hrůza! - našla obrázek týrání zvířat. Strašně ji to vyděsilo, zasáhlo a když se začala o takovu věc zajímat, zjistila, jak se zvířata týrají, jak někdo uvazuje psy v lese apod. První reakce - chudinky zvířátka! Záhy druhá reakce - silná nenávist vůči lidem. V tomto případě se ekoteroristou stává vpodstatě ihned, protože láska ke zvířatům přerostla nikoli v propagaci jejich ochrany, ale v nenávist vůči všem lidem a přesvědčení, že by se mělo na lidech dělat totéž jako brutální zadostiučinění. Dítě vyrostlo v mladou milovnici zvířat, ale zároveň nepřítelkyni všech lidí, pohrdající vlastním druhem, ochotnou kvůli cizímu zvířeti i mučit a vraždit. A když se zmíníte o tom, že moc nemusíte psy, kočky a tak podobně, rázem jste označen za mučitele a jste připsán na seznam osob, které se nikdy neměly narodit/měly by být postříleny/měly by se použít do konzerv pro psy/měly by být zkopány do bezvědomí, následně vyhozeny v lese, přivázány na krk ke stromu a ponechány vyhladovění.

Tyto příklady vypovídají o tom, co je problémem u mladých aktivistů a pomáhá nám porozumět tomu, proč se k takovým věcem vlastně uchylují. Jedno je pro všechny společné - zvrhlost a přecitlivělost. Řízení se okamžitými emocemi a záchvaty vzteku namísto racionálního uvažování a hledání SPRÁVNÝCH řešení. Ačkoli se snaží o dobrou věc, zkrátka nerozumí tomu, v čem dělají chybu a princip ochrany přírody a zvířat si vykládají špatně. Proto je na skutečných ochráncích přírody, aby je navedli (ty, u kterých je to ještě možné) na správnou cestu.

Tip: Ocitnete-li se někdy v situaci, kdy se budete snažit promlouvat do duše ekoteroristovi, nejhorší chyba, jakou lze udělat, je jednat s ním jako s podřadným a hloupým člověkem, který potřebuje osvětu, protože je zlý a ničemu nerozumí. Přesně tento přístup koneckonců zajistil mnohým vzdělaným a rozumným lidem místo v organizacích aktivistů. Je důležitější než u jiných lidí jednat s nimi důstojně jako s rovnými, jen tak totiž bude vzteklý ukřivděný jedinec ochoten naslochat někomu s jiném názorem. Často jsou začátky těžké, pomoc odmítají a označují ochránce přírody za slepé zrádce, ale když trpělivě vytrváte v důstojném a férovém jednání, stačí vám i 1-2-3 rozhovory k tomu, abyste jednoho člověka odklonili od špatné věci.

Zároveň je však nutné si uvědomit, že ekoteroristům (stejně jako islamistům a jiným teroristům) nelze oplácet stejnou mincí. Násilí vyvolá násilí, radikální postupy proti ekoteroristům je nezastraší ani neeliminují, naopak je ještě více rozdráždí. Ekoterorismus (ani terorismus náboženský) nelze jen tak vystřílet neb vybombardovat, je to ideologie - musí se s ní bojovat na intelektuální úrovni. Protože i kdyby všichni padli, pořád tu budou noví a noví lidé, kteří jí uvěří. Ekoteroristé se snaží o totéž jako ochránci přírody, ochránci zvířat a ekologové, problém je, že "na to jsou" ze špatné strany. avšak ti z nich, kterým skutečně jde o přírodu a ne o sadistické ubližování lidem (viz. zejména Příklad 1), jsou stále ještě schopni přistupit k nenásilným, demokratickým řešením a netřeba nad nimi lámat hůl.

Vzhledem k událostem dnešní doby je pro nás pochopitelně daleko závažnější jiný typ terorismu. I ten však skýtá obdobné znaky jako ekoterismus a ekoterorismus může být v krajních případech stejně tak nebezpečný. A vzhledem k ekologickým katastrofám a změnám v přístupu k této problematice je možné, že dříve či později budeme nepříjemnému ekoterorismu čelit zase a znovu. Co se týče konverzací na internetu, zůstává "lehký" ekoterorismus i nadále každodenní záležitostí.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama