Jak psát seriózní články (nejen) o globálních problémech

20. dubna 2016 v 14:42 | správce |  Návody, rady, tipy
UPOZORNĚNÍ:Tento článek se vztahuje pouze k psaní environmentálních (příp. jiných vážných) článků a nijak negativně se nevyjadřuje k článkům na portálu Blog.cz ani k článkům psaným uměleckým, popisným, vyprávěcím či úvahovým slohovým postupem. Návody k psaní článků těchto slohových postupů naleznete na jiných blozích nebo na webové stránce "Srdce blogu". Článek nijak nevystupuje proti jiným slohovým postupům a stylu psaní!!!

Píšu dlouho, píšu často a na kvalitě mých článků mi velice záleží. Vzhledem k tomu, že všechny mé články jsou vážné a mají environmentální podtext, musí být seriózní a realistické, aby splnily svou funkci. Píšu již několik let, píšu na web, do časopisu a připravuji k vydání několik knih. Nestudovala jsem žurnalistiku ani jazykovou školu a netvrdím, že jsem přeborník, mám však dost zkušeností s pilováním článků do detailu tak, aby jejich konečná podoba přinesla v praxi využitelné informace. Nechtělo se mi zaplavovat web návody o psaní článků, to je věcí každého individuálně, ale příliš se mi nelíbil styl, jakým někteří autoři hovoří o environmentální problematice a jakých prostředků se při tom snaží využívat (zejména proto, že si myslím, že např. agresivní nebo diskriminační články na nikoho příliš dobrý dojem neudělají).


Portál Blog.cz slouží především k vytváření online deníčků, blogísků a jejich autoři zpravidla nepíší přímo vážné články. Převažují krátké či dlouhé úvahy nad abstraktními tématy, vypsání se z nějakého emočního vypjětí, tvůrčí psaní povídek, básní atd. Návodů na to, jak psát tyto články, je již na portálu spousta a možná, že tento návod na psaní vážnějších článků je tu poprvé. Jsem toho názoru, že chce-li někdo psát environmentání články, měl by být vážný, konkrétní a pravdomluvný a nestavět celou problematiku na svém objektivním pohledu na věc. Důležitou roli zde hrají reálná fakta a skutečný chod věcí.
Dost mi bylo vymýšlení, bludných představ, fantazie a snění, dost bylo psaní pro legraci a prázdné "vyflusnutí" sobních pocitů. Sepsala jsem trochu delší, rozvedený "návod", jak napsat vážný a seriózní článek (nejen) o problematice přírody, životního prostředí nebo lidské společnosti.

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ:
Tento článek se vztahuje pouze k psaní environmentálních (příp. jiných vážných) článků a nijak negativně se nevyjadřuje k článkům na portálu Blog.cz ani k článkům psaným uměleckým, popisným, vyprávěcím či úvahovým slohovým postupem. Návody k psaní článků těchto slohových postupů naleznete na jiných blozích nebo na webové stránce "Srdce blogu". Článek nijak nevystupuje proti jiným slohovým postupům a stylu psaní!!!

Osnova

Osnova vám může pomoci při systematizaci článku, ale také vám umožní napsat vše, co napsat chcete. Spousta lidí má problém s tím, že jakmile začne psát, začne chrlit nápady a nestíhá psát aniž by velkou část nezapomněla. Než začněte článek psát, zamyslete se nad vším, co v něm chcete mít, sepište tyto věci do bodů a seřaďte je do pořadí v jakém budou v článku umístěny. Ušetří vás to frustrace z toho, že myslíte rychleji než píšete a že spoustu úžasných myšlenek zapomenete dříve než se k nim dostanete.
(Já osobně si články promýšlím zpravidla i několik dní, než osnova dostane konečnou podobu.)

NEGATIVA I POZITIVA
Nezapomeňte, že váš text, to, jak jej napíšete a co do něj napíšete, ovlivní čtenáře po psychické stránce a jeho příští jednání se k vaší práci bude vztahovat. V souvislosti se skličující environmentální problematikou je častým jevem, že články jsou negativní až temné a neobsahují nic pozitivního, žádnou pozitivní motivaci pro čtenáře. Pokuste se tomu vyhnout a do článku napište i něco pozitivního, díky čemuž bude mít čtenář lepší pocit a o to víc bude stát o podílení se na řešení problému.
Je-li reakce společnosti na nějaký problém pro ekology pozitivní, zmiňte to. Například píšete-li o palmovém oleji, stojí za zmínku, že poté, co se roznesla zpráva o hořící Indonésii, 80-95% Čechů se začalo o složení potravin zajímat a 70-75% národa nyní aspoň částečně odmítá výrobky, kde je PO obsažen. Rovněž stále více značek potravin i kosmetiky upravuje složení výrobků tak, aby PO neobsahovaly. Dalo by se tedy říci, že se Češi v tomto ohledu zachovali opravdu zodpovědně a loajálně a čtenář bude mít větší motivaci se k ostatním přidat.
Ačkoli je pravda, že za své jednání nese člověk plnou zodpovědnost, jsme společenští tvorové a společnost nás hrozně ovlivňuje. Mnoho lidí se bojí chovate ekologicky protože se obávají reakce ostatních. Např. moje rodina je vůči ekologii zcela lhostejná a nemohu před ní mluvit o ničem takovém aniž by se mi nevysmála. Zmínkou o tom, že společnost jeví o jistou problematiku zájem, můžete čtenáři dodat odvahu a přesvědčit ho, že na to není sám a že jej za ekologické chování společnost nebude perzekuovat. Znáte-li nějakou poradnu, nějaký specializovaný web nebo FB komunitu, můžete přiložit odkaz k nasměrování.

Titulek a prolog

Jako platí u všech článků - Titulek musí poutat. U seriózního článku se však předpokládá, že titulek bude výstižný a stručný. Lépe působí krátký)několik slov nebo heslo) než dlouhý(souvětí nebo dlouhá věta).
Prolog (úvod) slouží tak trchu jako "rozvedený tutilek". Ať už se článek zobrazuje na webu, v časopise nebo na portálu Blog.cz (Téma týdne, Autorský klub...), několik prvních vět jej prezentuje. Navíc pokud úvod neupoutá pozornost čtenáře, pravděpodobně nebude číst dál. V prvním odstavci se o problematice zmiňte a lehce do ní uveďte. Pamatujte, že seriózní článek nezačíná větou "Ahooooj!!! Tak jsem tu s dalším článkem...." nebo "Palmový olej? No, pokusím se něco napsat...." ani "Tohle mi přišlo jako dobré téma....". Podobných úvodů se, píšete-li vážně, radši vyvarujte. Článek pak působí méně vážně a nedůvěryhodně. Také to příliš nepřehánějte se smajlíky, dva nebo tři v (tomto typu) článku bohatě stačí.

EPILOG
Závěr článku je stejně důležitý jako úvod. Čtenář si nejlépe pamatuje to, co četl jako poslední. Poslední odstavec by měl obsahovat stručné shrnutí celého článku a problému a zakončit text aspoň trochu pozitivně. Lze použít i nějaký rozumný citát nebo citaci z knihy (nutno však uvést autora nebo název knihy).

Pravdivost

Veškeré environmentální články, které neprezentují pouze něčí názor, by měly být pravdivé. Když píšete o nějaké tématice, ujistěte se, že nepíšete hlouposti. Za prvé, lživé informace situaci nikdy nezlepší a lidé budou stále žít v bludu. Za druhé, píšete-li o nesmyslech, váš článek zcela ztrácí na důvěryhodnosti a je spíše pro výsměch, navíc studovaný člověk, který byl lépe informován než vy, by vás mohl nepříjemně ponížit v komentáři na vaši práci. Přesvědčte se, že vše, co píšete, má základ v pravdě a že vaše argumenty nejsou pošetilé.
Příklad: Na jedné webové stránce se neustále diskutuje o konzumaci psího masa v Evropě. Mnoho lidí se tam rozčiluje a ohání se tvrzením, že konzumace psů je v ČR zakázána zákonem a klasifikována jako týrání zvířat. Bohužel pro ně - není to pravda. Zákon sice zakazuje distribuci psího masa v obchodech a restauracích, ale jen proto, že maso není kontrolováno veterinární správou. Domácí porážka jakéhokoli zvířete je u nás legální, v zákoně nikde není psáno, že by se pes nesměl jíst. Jsou pouze dány předpisy ohledně způsobu porážky (všech) zvířat.
Nejspíš si dovedete představit reakci zákonaznalých lidí na tyto pošetilé argumenty. Jelikož jsou lživé, není na ně brán na webu žádný ohled. A už vůbec na ně není brán ohled před zákonem samotným. Stejně tak společnost nemůže brát ohledy na vaše články, budou-li poskytovat objektivně lživé informace.

NÁZOR MŮŽE BÝT, ALE...
Psát o vlastním názoru samozřejmě můžete, důrazně jej však oddělte o faktů. Zdůrazněte, že jde pouze o váš osobní názor na věc. Obzvlášť v psaní seriózního článku na "profesionální" weby nebo do časpisu je tento bod velmi důležitý.

Spisovný jazyk

Seriózní text by měl být psán spisovným jazykem, aby mu mohli všichni porozumět. Navíc, píšete-li skutečně o vážné věci, vypadá celkem hloupě, používáte-li nářečí, slang nebo dokonce argot. V uměleckém textu mohou být tyto formy jazyka uplatněny, ale v článku, který má za úkol informovat, nemají příliš co dělat.

PRAVOPIS
Hlídání si pravopisu by mělo být samozřejmostí v každém článku. Po skončení psaní si celý text ještě aspoň jednou překontrolujte. Nějaký ten překlep ještě není žádnou tragédií, ale nař. záměna i/y, špatné používání velkých a malých písmen nebo interpunkcí může zcela změnit význam slova, věty i celého textu, který přestává dávat smysl - pozor na to.

NOVÁ SLOVA
V rámci srozumitelnosti textu nepoužívejte příliš mnoho vlastních pojmů nebo méně rozšířených, hovorových či cizojazyčných vrazů, kterým čtenáři nemusí vždy rozumět. Pakliže se rozhodnete nějaké takové slovo použít, radši jej uveďte to uvozovek či závorek.
Příklad: Z celého vrhu šťěňat se mi nejvíc zalíbil pejsek, kterému jsme začali říkat Bělonohý Max. Byl daleko menší než všichni ostatní, takový "vejškrabek".

Mluvte přímo

Nepředpokládejte, že vaši čtenáři jsou telepati. Buďte konkrétní, napište srozumitelně o jakém problému píšete, k čemu se váš text vztahuje. Budete-li psát o týrání zvířat, hned na začátku se o tom zmiňte. Nemusíte to opakovat v každé větě, ale váš čtenář musí vědět o čem čte. Jinak se může pouze domnívat, co mu tímto chcete říct, jestli mluvíte vážně nebo ne a jestli má vůbec smysl pokračovat ve čtení. Nespoléhejte se na to, že si čtenář všechno vydedukuje sám. Někteří možná ano, někteří vůbec ne. Vaše myšlenky nikdo číst nedokáže.

Dokázali byste odhadnout, o čem tento text je? U seriózního článku to musí být čtenáři naprosto jasné. Když budete takto psát např. o týrání zvířat, jak může čtenář vědět, co po něm chcete?
zdroj: depressionme.blog.cz

DRŽTE SE TÉMATU
Při asociativním psaní jsou představivost, fantazie a neustálé odbíhání od tématu nezbytné. U seriózního psaní je tomu naopak. Mluvíte vážně, zabýváte se reálnými tématy a pro čtenáře je nutné, aby byl váš článek systematický a srozumitelný. Můžete tu a tam na něco odkázat, ale zbytečně neodbíhejte od tématu (pomůže vám i zhotovení jasné osnovy před psaním článku). Mnoho lidí argumentuje tím, že články bez fantazie, představivosti a spousty různých témat jsou nudné, ale váš článek nemá za úkol bavit, není psán někomu pro legraci a bez systematizace se v něm čtenář zcela ztratí.

OBJASNĚTE PROČ
Toto je snad základ každého environmentálního článku, bohužel spousta z nich jej postrádá, což z nich činí články takřka na odpis. Když mluvíte o nějaké tématice, je velice sndané napsat v čem je to či ono nebezpečné, ale musíte čtenáře také obeznámit s tím, co mohou udělat proto, aby se situace změnila. Když napíšete pěkný článek o pytlačení a černém trhu se zvířaty, ale už nevyjádříte co je třeba udělat (nekupovat suvenýry ze zvířat, nekupovat nic ze slonoviny, nekupovat peří, kůže a kožešiny z exotických zvířat atd.), čtenáři se něco sice dozví, ale stejně nemohou nic změnit a problém to nijak neřeší. Nejlépe na konci článku věnujte pozornost tomu, co lze udělat, aby se problém (vy)řešil - a samozřejmě zdůrazněte, proč jepřímo pro člověka dobré, aby svůj přístup změnil.

ZAPIŠTE VŠECHNY ARGUMENTY
Jako příklad si dáme problematiku kožešinového průmyslu.
To, že se zvířata v chovech nehorázně týrají, to už dnes ví snad každý. Problém je, že ne každý na to dbá. A věřte, není správné označit všechny tyto lidi za zrůdy nebo necitlivé sobce - toto je dáno povahou a vrozenými vlastnostmi, které nikdo (ani jedinec samotný) ovlivnit nedokáže. Proto je potřeba argumentovat i jinak než "týráním zvířat", abyste lidi přesvědčili.
Toto vím z osobní zkušenosti. Z pohádek "o nevinných žvižátkách" jsem vyrostla. Jsem environmentalista a striktní odpůrce kožešin - a přesto na mne argument, že bych se měla změnit (a omezit) kvůli nějakému zvířeti v kleci, protože ono je tam smutné a trápí se, pražádný dojem neudělá a nebýt odpůrcem kožešin, vysmála bych se tomu. Změnila jsem se s dospíváním a svou povahu v tomto ohledu nemohu nijak přetvořit, navíc se snažím vžít do role neekologického člověka a rozumným způsobem vyvrátit údajná pozitiva kožešin.
Používejte argumenty ze všech možných stran a oblastí problematiky - např. "Kožešiny škodí zvířatům, OK, ale škodí také lidskému zdraví? Ano, šodí. Proč? Podle toho, v jakých podmínkách jsou zvířata chována, vypadá také jejich srst - vypelichaná, prašivá, plná nemocí a parazitů jako kůže ze zvířecí mršiny. K luxusu má opravdu daleko, je to jako na sobě nosit čtyři dny staré chcíplé tělo lišky, která se válí u silnice. Takže se musí po stažení zvířete ošetřovat chemikáliemi - nejenomže jejich "krása" vůbec není pravá, ale tyto látky, jak nedávný průzkum ukázal, jsou karcinogenní. Z nošení kožešin zkrátka můžete dostat smrtelnou rakovinu kůže.
A že jsou kožešiny hezké a v módě? Že člověku sluší? Minulý rok byla provedena anketa a 80% Čechů je proti kožešinám a z těch zbylých 20% na to řada lidí nemá ždný názor. Ti, kterým se kožešiny líbí, jsou v naprosté menšině. Může být něco, co se líbí maximálně 1 z 5 lidí, v módě? Může to na ostatní lidi působit dobře a elegantně? Těžko, velmi těžko."
Takže nejčastější argument - že kožešiny jsou v módě a jsou pěkné - padá. Nezapomeňte zdůraznit pozitiva umělých kožešin - Nejsou zdravotně závadné, jsou trvanlivé, nebylo kvůli nim utýráno žádné zvíře, jsou levné a k nerozeznání od pravých - můžete nosit "luxusní" vestičku z norka, která vypadá, že jste za ni dali pět tisíc, ale pokud to někomu neprozradíte, nedozví se, že je to umělá kožešina za tři stovky.
Samozřejmě platí, že vámi propagovaná fakta musí být pravdivá, nevymíšlejte si lži. Koneckonců, člověk dříve či později realitu objeví sám a nakonec praskne to, že jste šířili bludy. Hledejte, čtěte, shromažďujte informace, ale nelžete.
Berte na vědomí, že vaše články nejsou mířeny ekologickým lidem, kteří s vámi váš názor sdílí (kdyby všichni byli ekologičtí, nebyly by vůbec zapotřebí), ale že jsou určeny neekologickým lidem, které se snažíte přesvědčit a vysvětlit jim co a proč je špatně. Použijte vše co víte, abyste je přesvědčili. Na mnoho lidí "týrané zvířátko" žádný dojem neudělá, ale "nekvalitní a nemocná srst" "rakovina kůže" a "módní faux-pas" na tento typ lidí zapůsobit může. A kombinací všech čtyř faktů můžete přesvědčit téměř každého (pokud jim uvěří). Každý potřebuje jinou formu přesvědčování, někdo hraje na emoce, někdo na fakta a na vlastní rizika. I když vám samotným se bude ten či onen argument zdát ukradený, najdou se stovky lidí, které díky němu změní svůj pohled na problematiku.

Slušné chování

Od seriózního autora se předpokládá, že se ve svých článcích bude vyjadřovat nejen v mezích základní lidské slušnosti, ale že jeho text bude vůči všem čtenářům loajální a kolegiální, nebude vůči nikomu agresivní či urážlivý a rovněž nebude obsahovat žádné prvky diskriminace.

DRŽTE EMOCE NA UZDĚ
Používáním emočních výlevů se rázně odlišuje článek seriózní od neseriózního. Je tu i dost velký rozdíl v psaní bez emocí a psaní nezajímavě. Většina webů na portálu blog.cz plní funkci online deníku, webu s asociativním psaním a úvahami nad abstraktními tématy. Do článku, který si klade za cíl "vypsat vás" s vašich problémů, myšlenek a ulevit vám, lze vložit emocí neomezeně. Ale píšete-li vážně, musí jít emoce stranou. Text musí být především informativní, srozumitelný a výstižný. Emoční výlevy působí jednak neprofesionálně, zároveň mohou čtenáře zmást, při rychlém a nesystematickém psaní je rovněž daleko vyšší riziko překlepů, použití vulgarismů a také zkreslení reality. Obecně by člověk měl psát seriózní článek ve chvíli, kdy není emočně vypjatý, měl by být uvolněný, soustředěný a pokud se cítí být rozhozen či pod tlakem emocí (jakýchkoli), do psaní se nepouštět a počkat, až se opět uklidní. Je to tak lepší i proto, že nemusíte zpětně opravovat a přepisovat emocemi poznamenaný text.

NEOBVIŇUJTE
Velmi důležitý (a bohužel často zanedbávaný) bod při psaní článku o nějaké problematice. V naší společnosti snad neexistuje člověk, který by nebyl na ostatní nahněvaný a nelze předpokládat, že vy budete cítit opak. Je však rozdíl mezi tím, co si v duchu myslím a mezi tím, co "pošlu do světa", navíc pod svým jménem. Váš článek by se neměl stát snůškou nadávek a kritiky vůči světu kolem (tato kritka je navíc silně neoprávněná). V souvislosti s předchozím bodem by jste neměli být zaslepeni emocemi, které prožíváte při pozastavováním se nad jistým problémem a měli byste se dokázat ovládnout aspoň v onom písemném projevu.
Dokonce i pro samotnou environmentální činnost je zcela neužitečné slepě obviňovat člověka ze všeho "zlého". Nutno si uvědomit, že mnohé problémy pramení jen díky činnosti několika vlivných jedinců, nikoli šíré veřejnosti, která je v tom víceméně nevinně. Rovněž skutečný rozsah problémů je veřejnosti v mnohém zatajován a spoustalidí problém podporuje zcela nevědomky. Myslete na to, že váš článek má za úkol ostatní lidi o problému informovat a nabídnout řešení, tudíž je určen především těm, kteří o něm dosud neslyšeli a nemá žádný smysl je obviňovat z úmyslného jednání. Jediné, čeho u čtenáře takto doshnete, bude pocit křivdy a nerudného jednání a nakonec i odmítnutívašeho článku a podílení se na řešení problematiky - zcela opačný efekt, než jaký jste od článku požadovali.
V dnešní době internet používá i většina dětí, nejen dospělí lidé. Malé dítě jen těžko pochopí problematiku životního prostředí a nemůžete předpokládat, že o tom někdy od někoho slyšelo. Např. když si článek o tom, jak se doopravdy získává maso, mléko a vejce ze zvířat, přečte osmileté dítě, které vůbec nemělo ponětí o tom, že by se něco takového mohlo dít, jaká asi bude jeho reakce na článek, když v něm bude autor urážet a kritizovat všechny, kteří nejsou vegany? Dospělý člověk by měl mít o věcech přehled, ale spousta čtenářů jsou dnes malé děti, které za svou nevědomost skutečně vůbec nemůžou. V souvislosti s bodem "Vysvětlete proč" váš článek rovněž nepředá čtenářům vůbec nic, pokud jim nepovíte, co tedy mají udělat, aby problém nepodporovali.

Takto by seriózní článek vypadat opravdu neměl. Environmentální problémy jsou pro mnoho lidí velice skličující, ale s tímto vyjadřováním se ničemu nepomůžete, naopak.
zdroj: schatten-uber-berlin.blog.cz

NEPOUŽÍVEJTE VULGARISMY
V seriózních článcích by se vulgarismy vůbec neměly objevovat, a to ani slova cenzurovaná hvězdičkami namísto znaků.

Obrázky

Obrázky můžete do článku zařadit a také nemuíste, je to jen na vás. Platí však autorské právo - nejlepší je, když jsou obrázky přímo vaše a nejde ani o vámi upravené obrázky někoho jiného. Pokud používáte cizí obrázek, uveďte autora nebo webovou adresu stránky, na které se nachází.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak jsem již zmínila v úvodu, každý kdo píše má svůj vlastní styl psaní, který využívá různých technik a pomůcek "odsud i odtamtud" a který se zdokonaluje se zkušenostmi a plynoucím časem. Nemyslím si, že by někdo využil všech těchto bodů nebo že by o nich sám nevěděl. Ale s trochou štěstí si z toho přeberete něco, co se vám do budoucna bude hodit. :)

V případě jakýchkoli dotazů, poznámek či osobního komentáře neváhejte využít emailovou adresu nebo odkaz na portál Ask.fm v záhlaví tohoto webu.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Fredy Fredy | Web | 20. dubna 2016 v 16:05 | Reagovat

souhlasím s tímhle článkem :-) ;-)

2 Nancy Nancy | Web | 20. dubna 2016 v 16:07 | Reagovat

dost poucny clanok, verim ze sa mi este niekedy bude hodit. dakujem, ze si to takto prehladne spisala, aspon som si uvedomila, kde robim chyby (ked uz nahodou pisem nieco seriozne, nie ze by to bolo caste)

3 alka-fejetony alka-fejetony | E-mail | 20. dubna 2016 v 16:45 | Reagovat

A vzít si z toho mám co ? Že umím líp česky? A líp si opravuji překlepy? Viz:
...mám však dost zkušeností s pilováním článků do detailu tak, aby jejich konečná podoba pohnula chodem věcí, aby pohnula myslí lidí...
Zatámco:
...slouží tak trchu jako "rozvedený tutilek".
Na to jak je to mentorské, to má příliš chyb.
Jsem ráda, že si píšu blbinky a ne environ...nebo jaké články. :-)

4 reveriedreams reveriedreams | E-mail | Web | 20. dubna 2016 v 17:31 | Reagovat

Hm, takže vyznění celého článku je, že enviro...něco články jsou nad všemi ostatními. Nevím, jak to mají jiní, ale já se třeba snažím do svých povídek, které ty považuješ za legraci, dávat i nějaké morální poselství. A jednu kapitolu píši klidně i osm hodin, a to ani nemluvím nad časem stráveným vymýšlením. Ale to ty nevidíš.
A k těm úryvkům z blogů, které považuješ za odstrašující - ten první jsem pochopila naprosto a ten druhý na mě tedy rozhodně funguje více než:"z kožešin dostaneš rakovinu." Právě proto, že si onen úryvek na nic nehraje. Tím neodsuzuji tvůh blog, jen říkám, že mně osobně se nelíbí tvůj styl, jakým to prezentuješ. Připadám si jako zlobivý školáček, když to čtu.

5 higurashi-tym-cikady higurashi-tym-cikady | E-mail | Web | 20. dubna 2016 v 19:49 | Reagovat

Tento článek se vztahuje pouze k psaní ENVIRONMENTÁLNÍCH článků a nijak negativně se nevyjadřuje k článkům na portálu Blog.cz ani k článkům psaným uměleckým, popisným, vyprávěcím či úvahovým slohovým postupem. Návody k psaní článků těchto slohových postupů naleznete na jiných blozích nebo na webové stránce "Srdce blogu". Článek nijak nevystupuje proti jiným slohovým postupům a stylu psaní.
O nerovnosti článků různých slohových útvarů nepadlo v textu ani slovo. Článek je určen přednostně těm, kteří mají o psaní článků tohoto typu zájem právě tak, jako jsou jakékoli jiné články z jiných blogů určeny skupině lidí stejného spisovatelského stylu, v jakém jsou napsány.

6 Alka Alka | 20. dubna 2016 v 21:01 | Reagovat

[5]:Ale ano - to jsem pochopila. A jsem s tím v poho. Jen mě napadlo, že při tomto mentorování (inu dobrá, řekněme dávání návodu) by to chtělo i češtinu a bez překlepů.

7 Emmy :3 Emmy :3 | Web | 24. dubna 2016 v 9:55 | Reagovat

Souhlasím skoro ve všem. Dobře napsané, možná trochu drsné, ale pravdivé.

8 Sabka_love Sabka_love | 6. května 2016 v 16:46 | Reagovat

Mizlýž še tím něšemu pomúšež? si trpág

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama