Ze zkušeností

29. května 2016 v 14:09 | správce |  Téma týdne
Ochraně přírody a environmentalistice se věnuji už dlouho, minimálně osm let. Během své činnosti, která začala v raném věku, jsem nasbírala zkušenosti, díky kterým se neustále snažím o lepší a přijatelnější propagaci. S vámi bych se chtěla podělit o 10 nejdůležitějších zkušeností, které jsem získala poté, co jsem četněkrát pochybila a doplatila na nesprávné volby. Zkušenosti by mohli ocenit i lidé, kteří se v ochraně přírody neorientují.
1) Začni u sebe

Pokaždé souhlasil, jinak by přestal být králem... Nikomu nepříslušelo, aby mu řekl "Je načase přinést oběť".
- Mary Renaultová: Král musí zemřít

Nejzákladnější poznatek všeho. Pokud chcete propagovat ochranu zvířat nebo ekologický život, nezačnete-li u sebe, je všechno k ničemu. A) Ztrácíte na důvěryhodnosti, zhruba jako výživový poradce v pase 150 cm široký a 110 kg vážící. B) nemáte přehled o tom, co je možné a co ne - snadno se vám může stát, že tlačíte lidi do věcí, které jsou nad jejich síly, ale vy to nevíte, protože jste to sami nevyzkoušeli (např. přejít na veganskou stravu ze dne na den). C) Mohou se u vás objevit sklony pohrdat ostatními a přehnaně vše kritizovat, neboť vám nic nebrání soudit věci, o kterých vlastně nic nevíte. To směřuje ke značným sociálním problémům.
Proto si odjakživa zakládám na tom, že vše, co propaguji, nejprve sama vyzkouším a řídím se vším, co vyžaduji od ostatních. Věřte - je to o návyku. Když jsem např. začínala s tříděním kelímků od jogurtu a plastových krabiček, které se u nás doma vždy vyhodily do směsného odpadu, abych je mohla recyklovat jako plasty, musela jsem se na to hodně soustředit a myslet na každou vě, kterou vezmu do ruky, ale po několika týdnech se z toho stala věc natolik automatická, že na ni dnes ani nemsuím myslet. Postupná změna životního stylu vedla k tomu, že dnes nemám problém každý den šetřit vodu a svítit úsporně, třídit veškerý odpad, vybírat potraviny bez PO, dávat si pozor na živočišnou potravu a nestojí mne to prakticky žádné úsilí, vše je zautomatizováno a vím, že časem se k tomu může vypracovat prakticky kdokoliv. Avšak cokoliv propaguji, nejprve sama otestuji a je-li to skutečně obtížné, poznamenám to při propagaci jako "náročný úkol" nebo to nepropaguji vůbec.

2) Aktivismus je stres a vyčerpává

Tohle je velká mela, pánové. Uvidíme, kro to vydrží déle.
- Vévoda z Wellingtonu (u Waterloo)

Ochrana přírody je ušlechtilá záliba a na většinu lidí působí jako nenáročná a naplňující činnost. Ne vždy tomu tak je. Konečný výsledek je sice povznášející a motivuje člověka jít do toho znovu a znovu, ale aktivismus samotný, zejména pak vyjednávání s druhýi lidmi a osvěta, je velice vyčerpávající, frustrující a demotivující. Brigáda v útulku nebo v dendrologické zahradě nad mladými rostlinkami je sice pro milovníky přírody naplňující a uvolňující práce, kterou si zamilují (aspoň dočasně), ale každodenní kontakt s lidmi, kterým se snažíte sdělit tristní věci a vyložit globální problémy, boj s vykořisťováním a někdy i se zákony daleko blíže připomíná válku. To je potřeba si uvědomit a přijmout, než se do aktivismu pustíte, a je potřeba rovněž přistoupit k jistým opatřením, jinak riskujete psychickou újmu, stres, vyčerpání a nakonec i zdravotní problémy způsobené touto vesměs špinavou a depresivní prací.

3) Koníčky v mezičase udržují koncentraci

Podnik skýtající velké výhody, nikdo však neví předem jaké.
- Prospekt společnosti South Sea Bubble

Představa, že se člověk bude naplno věnovat pouze ochraně přírody a ekologii, je dost odvážná, ale v konečném efektu nereálná. Vězte, že pokud nedostanete možnost se nijak odreagovat a odpočinout si, tato činnost vás zcela vyčerpá a zničí. Je velice důležité prokládat environmentalistiku s nějakým koníčkem, zájmem, který vás bude rovněž naplňovat a umožní vám přijít na jiné myšlenky. Jedině tak neztratíte sílu a budete se moci k ochraně přírody znovu a opakovaně vrátit.
U mne se takovým zájmem stala sinologie a čínská filozofie, také fyzické cvičení a výtvarná činnost. Kreslení, pohyb a učení se jazyku mne dostatečně naplní a zároveň odreaguje, jinak bych se už dávno zhroutila. Pokud jste opravdu vášnivými milovníky přírody, přesto nepodceňujte aktivní odpočinek a jiné záliby. Jak už bylo řečeno, ochrana přírody je velice náročná činnost a nikdo to nevydrží neomezeně.

4) Nikdy se nepřestat vzdělávat


Proč ležím? Ležíme, jako bychom neměli na práci nic jiného než odpočívat...
Nač čekám? Až ještě zestárnu?
- Xenofón: Anabáze

Nikdy se nespoléhejte jen na jediný zdroj informací. Podstatou ochrany přírody je vycházet z reality, z pravdy. Zapomeňte na fantazii a předčasné závěry. Mnoho zaujatých lidí zejména na internet píše věci, které jsou přibarvené, zdramatizované a neodpovídají realitě. Proto, narazíte-li na nějaký článek o tom, že v nějaké ZOO se šelmy krmí novorozenými šťěňaty, bylo by velice nemoudré a neprofesionální začít se tím ihned řídit.
Ověřte si tyto informace, nevěřte hned pvnímu, na co narazíte. Zeptejte se kohokoli, kdo vám o tom může něco říct (v tomto případě je to autor článku - kde k informaci přišel?, Zoologická zahrada, chovatelé psů) a ze všech získaných poznatků vyvoďte vlastní závěr.
Mladí ochránci přírody zpravidla nejsou studovaní ekologové, ekonomové, biologové, zoologové, veterináři ani botanici a bohužel, mnohdy do problému, který řeší, nevidí vůbec, situaci si jen představují, domýšlí si fakta a jejich články jsou nedůvěryhodné a nemohou ani poskytovat rady, jak problém skutečně řešit.

5) Celý svět bude tvým nepřítelem

Celý svět bude tvým nepřítelem, princi tisícera nepřátel,
a kdokoli tě chytí, zabije tě. Ale napřed tě musí chytit.
Hrabej, naslouchej, utíkej, princi výjimečné bystrosti.
Buď lstivý, vyučen spoustě triků: a tvůj lid nikdy nedojde záhuby.
- Richard Adams: Daleká cesta za domovem

Jeden by řekl, že díky internetu snadno najdete příznivce a stejně smýšlející lidi, se kterými budete moci spolupracovat. Bohužel, realita mne velice brzy vyvedla z omylu. Připravte se na to, že jako první (a většinou také jako jediní) se ozvou vaši odpůrci - někteří rozumně vyloží svůj nesouhlas, jiní vás nařknou ze zločinu, začnou vás urážet a nebo dojde i na výhružky. Připravte se na to, že vás jen málo lidí pochopí a ti, co pochopí, se radši neozvou (jinak by kritiku sklidili i oni). Po většinu času, zřejmě po několik let (vytrváte-li), budete na všechno sami. A bude jen na vás, jak se s tím vypořádáte.
O spolupráci s jinými lidmi přes internet budete mít buďto štěstí, nebo smůlu. Možná skutečně narazíte na člověka stejného smýšlení, ale navzdory tomu, jak je internet veliký a přeplněný, tomu raši moc nevěřte - v lepším případě budete příjemně překvapeni. Ale nespoléhejte se na nikoho kromě sebe, já se na tomhle spálila už několikrát.

6) Při práci s lidmi zachovat klid a respekt

Jsou okamžiky v dějinách, kdy největším úspěchem člověka bylo zůstat člověkem.
--autor neznámý--

Nikdy nesmíme zapomenout, že osvěta znamená mluvit o problému s lidmi, kteří o něm neví. Je zásadní chybou jednat s lidmi povýšeně a bez respektu jen proto, že jsou neznalí nebo jiného názoru. takové jednání v nich totiž stejně vyvolá pouhý odpor k vám a vašemu přesvědčen a nikdy je nepřimějete vám nalsouchat, natož začít řešit problém s vámi.
S každým člověkem jednejte jako s rovným, který má právo an vlastní názor. Jednejte takto i s lidmi, kteří jsou zásadně proti vám a jednají s vámi v neúctě. vybouchnutím a pohrdáním je stejně na svou stranu nikdy nedostanete. A pokud jednáte s člověkem, který o problému mnoho neví a je ochoten se dozvědět víc, neshazujte ho za to, že "neví", není to jeho chyba. Také hned nezačněte dramaticky mluvit o katastrofálních scénářích a všemožných detailech, ve kterých se laik rychle ztratí a vyděsí se (a už nebude chtít o problému nikdy ani slyšet). Oceňte zájem a ochotu onoho jedince, s klidem a stručně mu vysvětlete, o co jde a hlavně - jak on sám může pomoci a jaké výhody to pro něj má. Případně jej odkažte na místo, kde se může dozvědět podrobnosti - webové stránky, literaturu...
Pro lidi, které environmentalistika nijak zvlášť nezajímá, je velice důležitá pozitivní motivace. Nenuťte je jednat proto, že musí a protože to něčemu/někomu cizímu pomůže, vyvolejte u nich pocit, že tím pomáhají sami sobě a že i jim to skýtá výhody. Člověk není povinen se zajímat o environmentalistiku, je to jeho dobrá (a především svobodná) vůle.
Např. chcete-li přimět lidi, aby přešli na veganství, vysvětete jim, jaké pozitivní účinky to má na jejich tělo a na jejich výdaje za potraviny a nabídněte jim zajímavé a chutné recepty na vyzkoušení, namísto argumentu, že zvířata mají právo na život jako člvěk a že člověk nemá právo je jíst a kdo jí zvířata, je zkažený a sobecký idiot. I vy budete působit daleko mileji a rozumněji, když se budete snažit s lidmi vycházet a pozitivně je motivovat, než je obviňovat z globálních problémů a strašit je apokalypsou, jestliže okmžitě nezmění své jednání.

POZOR!!! V žádném případě nepoužívejte jako pozitivní motivaci lež!!! Lži stejně nemohou pomoci při řešení reálných problémů.

7) FB skupiny jsou k ničemu

Neměj slitování s těmi, kdo ubližují ze škodolibé zloby.
Cení zuby jako psi, co obíhají městem. Avšak ty, ó Pane, pro ně budeš mít jen posměch.
- Žalm 59


Na facebooku je celá řada skupin, které se tváří, že se snaží řešit nějaký problém - skupina, která chce zajistit lepší podmínky zvířatům ve zverimexu, chovatelské skupiny, skupina veganů, skupina milovníků přírody, skupina toho či onoho... Již několikrát jsem vstoupila do nějaké skupiny s předpokladem, že půjde o lidi, kteří se o daný problém zajímají, vidí do něj nebo o něm aspoň chtějí vědět co nejvíce, kteří chtějí řešit, spolupracovat a rozumně diskutovat.
Blbost nejvyššího kalibru, tyhle rádoby společenství! Vše, kam jsem přišla, jsem záhy opustila, neboť jediné, co jsem viděla, byla sebranka problému neznalých lidiček, jejíž úsilí končilo u chlubení se rozmazanými fotkami a přiblblými diskuzemi o nesmrtelnosti chrousta, které s problematikou nijak nesouvisely, neustálé hejtování a psaní, jak je to či ono příšerné a jak s tím někdo (jiný) musí něco dělat, ačkoliv tohle přece všichni členové skupiny ví a proto se, koneckonců, do skupiny přidali.
Naposledy jsem řešila skupinu, která se snaží zakázat prodej drbných savců ve zverimexech a zajistit jim lepší podmínky. Předpokládala jsem, že možná konečně najdu lidi, kteří mají nějaký plán, někam směřují a budou ochotni rozumně diskutovat a vymýšlet, jak na to. Ale jediné, čeho byla tato komunita schopna, bylo nadávat na chovatele hadů, vymýšlení, že se budou anakondy krmit banánovými cvrčky nebo že se chov hadů zakáže úplně, nebo prostě jenom psát negativní a hejtovací komentáře na účet členů samotných, snaha každý návrh zamítnout, každý nápad shodit, vymyslet, proč nic nemůže fungovat, ale nikdo nebyl ochoten vymyslet něco rozumného ani se o tom bavit.
Ve skupině veganů se každá diskuze už od prvního komentáře zvrtla v nesmyslnou hádku, nakonec se vše přesunulo na spor kvůli tetování na profilovce jednoho z uživatelů a na dotazy a rady už vůbec nebyl prostor (odpověď na mou otázku jsem nedostala). Chovatelská skupina si zase libuje v postování fotek zvířat, ale na nic se člověk zeptat nemůže, aby nerozpoutal válku mezi uživateli. Tak nezbylo, než příspěvek smazat a skupinu opustit. Takhle jsem vystřídala už minimálně deset skupin všeho druhu a má zkušenost je taková, že FB skupiny jsou při řešení problémů zhola k ničemu. Jejich členové se chtějí bavit - buďto se chlubit fotkami, kolikrát cizími, nebo něco/někoho kritizovat a hejtovat, ale nic užitečného v životě neudělají.
Rovněž zakládat skupinu vlastní nemá smysl, protože nikomu se nechce problémy skutečně řešit, jen chce patřit do nějakého klubu a jakmile se po něm začne něco vyžadovat, odejde. Proto stojím za názorem, že bychom se měli při řešení jakékoliv problematiky FB skupinám a snad vůbec FaceBooku celému zdaleka vyhnout. Při nejmenším si tím ušetříme spoustu nervů.

8) Vděk veřejnosti je posvátný

Že má zločinecký obličej, viďte.... Má zatraceně šibeniční tvář,
že ho žádný kněz nebude chtít doprovázet na popraviště.
- Congreve: Láska za lásku (překlad Břetislava Hodka)

Smutným a demotivačním faktem je, že environmentalistika znamená daleko více neúspěchu nežli úspěchu. Po většinu času dřete jako koně a čelíte mnoha skličujícm výzvám, přijímte ostrou kritiku a pohrdání širokého okolí, aby většina avší snahy stejně znovu a znovu stroskotala. Je až podivuhodné, proč se do toho vlastně znovu pouštět? Proč je někdo takto řízen?
Je v tom prostá víra, že se jednou zadaří. Je sousta lidí, kteří žijí ekologicky zcela anonymně a společnost an ně zcela zapomněla. Pokud v rámci environmentalistiky pracujete s veřejnsotí, nečekejte vděk, drtivá většina z nich vaše úsilí nikdy nepochopí. Buďte rádi za tu hrstku, která je ochotna za vámi jít. Podporujte ty, kteří se snaží. Nemá cenu snažit se přesvědčit ty, kteří se brání. Pokud je něččí postoj silně protiekologický, je daleko lepší ho nechat být a zaměřit se na ty, kdo tápou nebo vyhlíží, že by byli ochotni aspoň naslouchat.

9) Nic není krátkodobé

Mé dnešní potíže rozvíjí mou zítřejší sílu.
--autor neznámý--

Chcete-li v ochraně přírody něčeho skutečně dosáhnout, musíte se o to snažit dlouho. Jedním článkem to nekončí. Chcete-li přepsat zákony, přesvědčit spoustu lidí nebo dát do povědomí nějakou událost, musíte propagovat dlouhodobě a neúnavně. Je to dřina a velká časová investice, proto je dobré mít podrobný plán a počítat s tím, že se vaše úsilí bude táhnout i několik let.

10) Rozum je cestou k pravdě, emoce jsou cestou k iluzím

Měřítkem inteligence je schopnost změny.
- Albert Einstein

Emoční výlevy, rozhořčení a nenávist ještě nikdy žádný problém nevyřešily a ani nikdy nic dobrého nepřinesly. Chcete-li environmentální problmy skutečně řešit, musíte se zcela odpoutat od psychického tlaku a soustředit se pouze na fakta a realitu. Problémy se totiž neodehrávají ve vaší hlavě (v srdci, chcete-li), ale v reálnémm světě a ať vám je týraných zvíařt líto sebevíc, vaše rozrušení je zcela zbytečné. Naopak, emoce jsou při environmentalistice velice nebezpečné, protože ve vaší mysli přetváří realitu a fakta a nutí vás jednat neuváženě s mnohdy fatálními následky (viz. internetové haterství, ekoterorismus a jiné nezákonné jednání).
Je to velká oběť a větší probléms ní budou mít patrně ženy nežli muži. Ale je to jedna z nejdůležitějších věcí - nenechat se zmanipulovat a zmást vlastními pocity, které realitě vůbec neodpovídají. Emocionalita vede k vytváření iluzí, k paranoii a k pošetilému a neférovému jednání s ostatními. Nedovolte, abyste kvůli svému vnitřnímu rozpoložení přišli o zdravý rozum. Problémy se musí řešit systematicky a racionálně, emoce si vybíjejte jinde (viz. bod č. 3 - koníčky).

A jaké zkušenosti s jakoukoli propagační činností máte vy?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Mija Mija | Web | 29. května 2016 v 14:16 | Reagovat

pěkné! :)

2 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 29. května 2016 v 17:59 | Reagovat

Zkušenosti mám podobné, ale nedávno se začalo FB trochu hýbat - založilo se hnutí 269 v Ostravě, plánují se schůze... tak uvažuji, že se zapojím.
Skvělý článek! :)

3 Leri Goodness Leri Goodness | Web | 29. května 2016 v 18:00 | Reagovat

Absolutně souhlasím se vším, co jsi zde napsala, jako bys mi mluvila z duše, FB stránky jsou povětšinou vytvořené z nudy, ačkoli vypadá autorův záměr zcela jinak...

4 Karol Dee Karol Dee | Web | 6. června 2016 v 17:27 | Reagovat

Od první chvíle, co jsem to četla, mi to připomínalo mou vlastí situaci. Snažím se o jakous takous osvětu ve světě chovu zvířat a někdy je to fakt peklo. Kudy chodím, tak vidím, co všichni dělají špatně. Kdybych neměla takovou zálibu v diskutování s lidmi, asi by mě to úplně odrovnalo. Někteří jsou opravdu jen neznalí a nechají si problematiku vysvětlit, bohužel jich není tolik, jak bych si přála. Nesouhlasím s tebou v tom, že jsou ty skupiny k ničemu. Díky dostupnosti pro každého napomáhají osvětě a to ve velkém. Sama jsem díky nim přišla na spoustu věcí a často vidím, že to tak je i u jiných. Člověka s debilním názorem či fotkou okamžitě splujou, což samozřejmě nepomůže zadavateli názor změnit, ale lidé, kteří to čtou, často díky tomu prozřou.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama