AKTUÁLNĚ!!! Země zažívá největší vymírání druhů od zániku dinosaurů - vyhubil je člověk

28. října 2016 v 14:26 | správce |  Aktuálně
Podle zpráv, které nedávno zveřejnil Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Londýnská zoologická společnost (ZSL), od roku 1970 vymřelo na planetě Zemi okolo 58% všech druhů živých organismů. Jde o největší vymírání od chvíle, kdy meteorit vyhubil dinosaury v období druhohor. V dějinách současné Země a v dějinách existence lidí tento kolaps společenství divokých zvířat nemá obdoby.

Vakovlk tasmánský (Thylacinus cynocephalus) ex.1936
zdroj: en.wikipedia.org
Podle odhadů do budoucna přijdeme v roce 2020 o 67% druhů. Na vině této masové genocidy je člověk. "Již nejsme malé společenství na velké planetě, jsme velké společenství na malé planetě. Dosáhli jsme bodu saturace." uvedl profesor Johan Rockström. Nejhůře jsou na tom řeky a jezera, kde vymírání druhů postupuje nejrychleji, momentálně zde vymřelo okolo 81% druhů organismů. Důvodem je neregulované odčerpávání vody, její znečištění a nepromyšlené stavby přehrad. Samostatnou kapitolou je pak znečištění prostředí, zmenšování plochy, která je divokým živočichům jejich domovem - vypalování lesů, desertifikace (šíření pouští v důsledku vypásání dobytkem a odčerpáváním vody), vykořisťovatelské zabírání půdy.

Některé, člověkem intenzivně chráněné druhy, dnes sice zažívají populační růst, např. tygři nebo panda velká, která již přestala být klasifikována jako kriticky ohrožený druh. Oproti masovému vymírání ostatních druhů jde však jen o malé úspěchy.

Mezi 58% se nepočítají druhy, které vymřely před rokem 1970. Těchto dříve vyhynulých druhů jsou tisíce. Kdyby se měly sčítat všechny tyto druhy, číslo v procentech by se posunulo ještě výš.

Zebra kvaga (Equus quagga quagga) ex.1878
zdroj: en.wikipedia.org

Kromě druhů nám známých a již popsaných, vymírají i druhy dosud neobjevené (zejména druhy rostlin, hmyzu, pavoukovců a jiných bezobratlých, mořských druhů a mikroorganismů). Přitom právě tyto druhy by mohly znamenat jedny z největších objevů medicíny, biologie, paleontologie a mnoha jiných vědeckých oborů. Z tisícera dosud neobjevených druhů, které denně vyhyne, mnohé z nich mohou znamenat objev léku proti rakovině, AIDS a jiným neléčitelným chorobám, nebo mohou poskytnout evoluční důkaz, který by přepsal teorie o vzniku života nebo světa samotného. Bohužel se tak nestane, neboť nenávratně a bez povšimnutí zmizely v propadlišti dějin.
V očích laika se zdá, že za ničení cenných ekosystémů a ztrátu odhadem jednoho tisíce druhů denně, mohou velké společnosti, které vypalují deštné lesy kvůli pěstování palmy olejné, vypouštějí odpady z továren do oceánů a do ovzduší, vybíjejí velké šelmy a býložravce, aby na jejich půdě zavedli chov dobytka apod. Ale ve skutečnosti má na této situaci největší podíl běžný člověk - konzument, který činí poptávku těmto firmám a společnostem, které by jinak neměli důvod k takovémuto jednání. A je v zájmu každého z nás, prostých občanů, aby svým jednáním tuto situaci buďto vylepšil, nebo zhoršil.

Avšak nemusíte být studovaným ekologem, environmentálním aktivistou ani domorodcem žijícím v chýši z bambusu, abyste se na vymírání druhů podíleli co možná nejméně. Změna životního stylu v určitých bodech a vyvarování se některých činností přináší planetě Zemi a jejímu druhovému bohatství daleko více užitku, než cokoliv jiného.

1) Nepoužívejte palmový olej (nejvíce je obsažen v potravinách a kosmetice). Právě vypalování deštných pralesů za účelem pěstování plamy olejné je v dnešní době jednou z nejzávažnějších příčin likvidace cenných ekosystémů a vymírání druhů, ale také znečišťování ovzduší a růst ozonové díry.


2) Jedete-li na dovolenou do exotických zemí, nekupujte žádné suvenýry a výrobky z divokých zvířat (lovecké trofeje, paroží, slonovina, kůže plazů, kožešiny apod.) S nevětší pravděpodobností jde o produkt pytláctví a černého obchodu se zvířaty a vy sami byste mohli být za nákup těchto výrobků trestně stíháni. Rovněž si zde nepořizujte žádného exotického domácího mazlíčka a v žádném případě si domů neodvážejte žádné zvíře z volné přírody - pašování zvířat je trestné po celém světě a rovněž držení divokého zvířete bez příslušného povolení je nelegální po celém území České republiky.

3) Kupujete-li si exotické domácí zvíře, jehož druh podléhá CITES (např. všechny druhy suchozemských želv, opičky, některé druhy plazů a papoušků), musíte mít k danému zvířeti papíry a mít jej přihlášené k nejbližšímu úřadu. Pakliže vám chovatel nabízí zvíře bez papírů, v žádném případě jej nekupujte! Toto zvíře vám může být soudně zabaveno a vy budete trestně stíháni za ilegální držení ohroženého druhu, neboť koupí bezpapírového zvířete podléhajícího CITES podporujete pašování zvířat a černý obchod s nimi.


4) Kupujte produkty označené jako "ekologicky šetrné", čímž podporujete výrobce a zemědělce, kteří získávají suroviny způsobem šetrným k životnímu prostředí (zejména z hlediska znečištění). Zároveň tím nepodporujete výrobce, kteří se svým způsobem získávání surovin podílí na likvidaci prostředí a biosféry.

5) Šetřete vodou, elektřinou a fosilními palivy. Získávání surovin potřebných k výrobě energie a paliv (zemní plyn, ropa, uhlí, uran atd.) probíhá těžbou, která trvale narušuje prostředí, znečišťuje a devastuje krajinu. Využívejte MHD, jezděte na kole nebo kde můžete, docházejte pěšky. Nesviťte tam, kde to není zapotřebí a v dobu, kdy to není zapotřebí. Mimo šetření elektřiny rovněž nepodporujete světelné znečištění, jehož následkem je narušení rovnováhy v přírodě a úhyn rostlinných i živočišných druhů.

6) Recyklujte a třiďte odpad. Máte-li možnost kompostovat, kompostujte. Výrazně tím snižujete množství odpadu, které je páleno a znečišťuje ovzduší nebo kontaminuje půdu prostřednictvím skládek. Tříděním papíru navíc výrazně omezujete kácení lesů kvůli těžbě dřeva na výrobu papíru.

7) Pomoci můžete i podporou zoologických zahrad, které se snaží zachovat ohrožené druhy a znovu obnovit jejich divokou populaci (např. Zoo Praha - kůň Převalského, Zoo Hradec Králové - nosorožec bílý). Většinou jde o zaslání dárcovské DMS nebo SMS.

8) Ačkoliv se to na první pohled nezdá, vymírání druhů výrazně zpomaluje i omezení či úplné vyloučení živočišné stravy (maso, mléko, vejce a výrobky z nich) ze stravy. Chov jatečních zvířat poškozuje Zemi hned několika způsoby - 1) kvůli pastvinám jsou ničeny ekosystémy, vypalovány pralesy (Jižní Amerika), přičemž vymírá spousta živočišných i rostlinných druhů. 2) Dobytek představuje nepříjemnou potravní konkurenci divokým býložravcům, kteří hynou hladem, jsou vytlačováni ze svého přirozeného prostředí a v neposlední řadě také tráveni a stříleni pastevci. Predátoři jsou hubeni kvůli zdánlivému ohrožování dobytka. 3) Plyn produkovaný dobytkem (zejména hovězím) výrazně přispívá ke globálnímu oteplování a k jeho rozsáhlým důsledkům na celou planetu. Na 1 kg masa je navíc během života zvířete spotřebováno cca 15 000 litrů vody a tuny krmení, které by mohly sytit hladovějící lidi napříč planetou. Chov dobytka je silně neekologický a planetu Zemi zcela zbytečně vyčerpává.

Tagr jávský (Panthera tigris sondaica) ex. 1976
zdroj: en.wikipedia.org

Každý rok vymře na planetě Zemi cca 2% druhů. Rozmanitost druhů v přírodě je stále menší a na místo v ekosystému po vymřelém druhu často nemá kdo nastoupit, aby se zachovala rovnováha. Ten, kdo s tímto problémem může něco udělat, nejsou vědci - ti mohou o problému pouze informovat a navrhnout jeho řešení. Ten, kdo změnou své životosprávy může tento problém značně zmírnit, je prostý, konzumní lid. Česká republika, co se vymírání druhů týče, v žádném případě nepatří mezi výjimky, kde by se vymírání neuskutečňovalo - i na našem území se ztrácí druhy. Nejsou to možná velcí savci jako nosorožci, tygři a sloni, ale i malé druhy jsou pro ekosystém důežité, mají zde své místo a jejich ztráty jsou nemalé.

Žádný zákon nemá sílu, aby tato jatka zastavil - svět neřídí zákony, řídí jej lidé (někteř podle zákona, jiní mimo něj). Zákony se vždycky budou obcházet, vždy se budou porušovat a vždy na to bude někdo doplácet. Jediný způsob, jakým lze provést změnu, je dobrovolné angažování se do řešení problému. Lidé sami musí chtít změnit osud planety Země - pokud svůj konzumní život "vyspělé" společnosti nezměníme sami ze svého vlastního svědomí, žádný zákon nás k tomu nepřinutí. A nezačneme-li hned, v příštích letech již zde nebude co chránit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama